Carregant...
Eurostars
Grand Marina
Hotel
* * * * *GL
WTC Barcelona

Avis legal Eurostars Grand Marina

Avis legal
En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de https://www.grandmarinahotel.com és Agincourt 2008, SL amb domicili en Carrer Princesa núm 58, 08003, Barcelona, registrada al Registre Mercantil de Barcelona tom 40703, Foli 196, Full B-372.183 i amb número de C.I.F. B - 64930910. El telèfon de contacte és el 93 268 10 10. L'adreça de correu electrònic de contacte és la següent: reservas@grandmarinahotel.com. Per a més formes de contacte accedeixi a la nostra pàgina de contacte principal.

El codi font, els dissenys gràfics, la informació i continguts que apareixen en aquesta web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents a EUROSTARS HOTELS o, si escau, propietat de persones i entitats terceres, i no poden ser utilitzats sense autorització escrita de EUROSTARS HOTELS o de les entitats propietàries.

L'usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que aquí aparegui per al seu ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel lectual, propietat industrial i altres drets de propietat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites, la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració, descompilació o emmagatzematge per a qualsevol finalitat.

EUROSTARS HOTELS i les entitats propietàries, anteriorment esmentades, perseguiran l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin.
Protecció de dades
EUROSTARS HOTELS garanteix  a tots els usuaris la màxima confidencialitat i privacitat de les dades personals que subministren per a registrar-se en línia d’acord amb les exigències legals. Al facilitar-nos les seves dades personals a través del formulari electrònic, l’usuari concent el tractament de les esmentades dades per EUROSTARS HOTELS en els termes de la present política de confidencialitat. Aquesta política pot canviar per això recomanem la seva consulta periòdica. Les dades personals enviades pels usuaris estan protegides i la seva  manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola reflectida a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En el moment en que un usuari facilita les seves dades personals, aquestes són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se  únicament per al registre d’usuari, així com per a enviar possible informació referida a la web. Aquestes dades estan emmagatzemades en un servidor propietat de i administrat per EUROSTARS HOTELS.

EUROSTARS HOTELS assegura la confidencialitat de les dades aportades per els nostres usuaris i garanteix que en cap cas seran cedits ni venuts a terceres empreses alienes al nostre grup ni utilitzats per a altres fins que el descrit anteriorment.

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari de la web de l’EUROSTARS GRAND MARINA HOTEL podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i en el seu cas revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a la referida llei i altres normes que es desenvolupin. Per a això, l’usuari solament haurà de comunicar-lo escrivint a la direcció de correu electrònic info@eurostarshotels.com,  utilitzant l’opció Donar-se de baixa present al menú de serveis de la pàgina principal de la web.

Els usuaris de la web de l‘ EUROSTARS GRAND MARINA HOTEL han de realitzar un ús lícit dels serveis que s’ofereixen a la web d’acord amb la legalitat vigent i amb els  nostres drets de propietat i de tercers. D’aquesta forma, els usuaris no han de realitzar a través dels nostres serveis cap acció que provoqui dany o alteracions dels continguts (com la introducció de virus informàtics) ni tampoc han d’intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris. En cas contrari, EUROSTARS HOTELS es reserva el dret a excloure de l’accés a la nostra web. La inscripció com a usuari registrat en aquesta website implica el coneixement i acceptació explicita de tots els drets i obligacions exposades en aquesta pàgina. 

Registro Mercantil de Barcelona, Folio 186, Tomo 32441, Hoja B-210652, Inscripción 1 - NIF: B6213384
Necessites ajuda? Dilluns a divendres de 10:00h a 18:00h